26/02/2018 08:49:32 AM

 

 


Click Here To View New Website
Public Lectures on Ayurveda & Medicinal Plants Exhibition-18.03.2018Click her for Online Registration
Click Here To View
Information Of Colleges
Under The
Directorate of AYUSH (M.S.)
(आयुष संचालनालय (महाराष्ट्र राज्य ) च्या अंतर्गत महाविद्यालयांच्या माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा)


If You desire to take treatement from AYUSH Hospital
Click the Option to view the list of Hospitals


Ayurved Hospitals
Homoeopathy Hospitals
Unani Hospitals


Click Here for
ASSESS DIABETES RISK, PREVENT THROUGH AYURVED

Click Here for
Online Consultation


Click here for
Entry of
Monthly OPD IPD Statistics
Updates
आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अधिनस्त शासकीय संस्थांस्थांमधील "गट अ" आणि "गट ब" संवर्गातील अधिकार्यांची माहिती:

      शासकीय संश्था : ( मार्च 2017 अखेरची माहिती )
                  1. पदोन्नती

                  2. सरळ सेवा भरती
(Updated On Dt 03/05/2017)   आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणी असल्यास त्यांनी या संचालनालयाच्या directorayurvedmaha@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर निवेदन/अर्ज करावा.

 

Circulars, Notifications & Corresppondance

 

 

 

 

Shri Girish Dattatray Mahajan
Cabinet Minister, Medical Education and Drugs Department, Maharashtra

 

Shri Ravindra Chavan
State Minister, Medical Education and Drugs Department, Maharashtra

 

Shri. Sanjay Deshmukh, I.A.S.
Principal Secretary, Medical Education and Drugs Department, Maharashtra

 

Vd.Kohli Kuldip Raj Director, Directorate of Ayurveda, Fort, Mumbai,  Maharashtra State