Today : 21/10/2017 04:38:39 AM

Updates And Notifications

  Particulars Date Of Upload
  •  
आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई : Programm Manager या पदासाठी 07/09/2016 रोजी घेतलेल्या मुलाखातीचा अंतिम निकाल.... Dt 27/09/2017
  •  
जाहिरात : आयुष संचालनालय अधिपत्याखालील मानसेवी पदांसाठी..... Dt 14/08/2017
  •  
शासन निर्णय (दिनांक : ६ ऑगस्ट २०१६) : महावयवदान अभियान ..... Dt 11/08/2017
  •  
जाहिरात व अर्जाचा विहित नमूना : निव्वळ तात्पुरत्या व कंत्राटी स्वरुपावरील Programme Manager, Medical Social Worker पदांबाबतची जाहिरात... Dt. 08/08/2017
  •  
Notice and Government Resolution : Regarding admission to Health Science Under Graduate (U.G.) Degree Courses through NEET from Academic Year 2017-18..... Dt 20/06/2017
  •  
FEES REGULATING AUTHORITY MAHARASHTRA : EMPANELMENT FOR SPOT/ACTUAL VERIFICATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS COVERED UNDER FRA ACT ....... Dt. 09/03/2017
6 Final Seniority List : Professor 01/01/2017 Dt. 17/07/2017
7 Final Seniority List : Non teaching 01/01/2017 Dt. 17/07/2017
8 Final Seniority List 01-01-2017 (Class III) Dt. 12/08/2017आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणी असल्यास त्यांनी या संचालनालयाच्या directorayurvedmaha@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर निवेदन/अर्ज करावा.

 
This template downloaded form free website templates