Today : 20/01/2019 04:25:45 PM

Seniority Lists

  Particulars Date Of Upload
  •  
Final Seniority List : Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
  •  
Final Seniority List : Associate Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
  •  
Final Seniority List : Assistant Professor 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
  •  
Final Seniority List : Non teaching 01/01/2018 Dt. 17/11/2018
  •  
Final Seniority List 01-01-2017 (Class III) Dt. 12/08/2017
  •  
Temperory Seniority List 01-01-2018 (Class A & B) Dt. 11/04/2018
  •  
Temperory Additional Seniority List 01-01-2018 (Class C & D) Dt. 26/04/2018
  •  
Final Seniority List 01-01-2018 (Class III) Dt. 21/09/2018
  •  
गट-ड मधील कर्मचारी यांची दि. 01.01.2018 ची एकत्रित सामायिक अंतिम ज्येष्ठता सूची

मुंबई जिल्हा :

शासकिय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद :
Dt. 21/09/2018

This template downloaded form free website templates