Today : 26/02/2018 08:53:43 AM

Information Of Posts

Sr No. Particulars Date Of Update
1 शासकिय संस्ठा : गट अ आणि गट ब संवर्गातील पदांची (मार्च 2017 अखेरची) माहिती
  • सरळ सेवा भरती
Dt 03/05/2017
  • पदोन्नती
Dt 03/05/2017
2 शासकिय अनुदानित संस्ठा : पदांची (मार्च 2017 अखेरची) माहिती
  • सहाय्यक संचालक आयुर्वेद, मुंबई यांचे कार्यालय
Dt 19/05/2017
  • सहाय्यक संचालक आयुर्वेद, नागपूर यांचे कार्यालय
Dt 19/05/2017
  • सहाय्यक संचालक आयुर्वेद, पुणे यांचे कार्यालय
Dt 19/05/2017

This template downloaded form free website templates