Today : 27/02/2024 06:20:27 AM

Information Of Posts

Sr No. Particulars Date Of Update
1 शासकिय संस्ठा : गट अ आणि गट ब संवर्गातील पदांची (मार्च 2017 अखेरची) माहिती
  • सरळ सेवा भरती
Dt 03/05/2017
  • पदोन्नती
Dt 03/05/2017
2 शासकिय अनुदानित संस्ठा : पदांची (मार्च 2017 अखेरची) माहिती
  • सहाय्यक संचालक आयुर्वेद, मुंबई यांचे कार्यालय
Dt 19/05/2017
  • सहाय्यक संचालक आयुर्वेद, नागपूर यांचे कार्यालय
Dt 19/05/2017
  • सहाय्यक संचालक आयुर्वेद, पुणे यांचे कार्यालय
Dt 19/05/2017
3 आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अधिनस्त २० अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थेतील दिनांक ३१ मार्च २०१८ अखेरची एकूण मंजूर पदे, त्यानुसार विविध प्रवर्गांसाठी राखीव असलेली पदे किंवा विविध प्रवर्ग निहाय भरलेली पदे आणि रिक्त पदे यांची माहिती... Dt 15/05/2018

This template downloaded form free website templates